Tiêu chuẩn nạp xả của ắc quy lưu trữ Vision

23 Th09, 2022 - Xem: 180

Việc sử dụng và vận hành ắc quy rất quan trọng liên quan đến tuổi thọ của ắc quy. Trong đó, khâu quan trọng nhất liên quan đến quá trình nạp xả của ắc quy. Vậy tiêu chuẩn nào được sử dụng để nạp xả cho ắc quy?

I. NẠP ĐIỆN

• Trong quá trình vận chuyển và lưu trữ sẽ có tình trạng tự phóng nên phải tiến hành nạp điện bổ sung đủ dung lượng trước khi dùng.
• Sản phẩm tạm thời không sử dụng tiếp phải tiến hành sạc điện bổ sung theo định kỳ.
• Trước khi sử dụng , ắc quy cần tiến hành nạp sạc bổ sung như sau :

Nhiệt độ

Thời gian

Thông số sạc

< 200C

Mỗi 9 tháng sạc 1 lần

Điện áp sạc 2.20~2.30V/cell, giới hạn điện lưu

0.30C(A),sạc trong 2-3 ngày

200C-300C

Mổi 6 tháng

Điện áp sạc 2.3~2.40V/cell , giới hạn điện lưu

0.30C(A),sạc trong 10-16 giờ

300C-400C

Mỗi 3 tháng

Dùng dòng 0.1C(A) sạc từ 8-10 giờ. , Có thể sử dụng một trong ba phương án sạc.

Chú ý : C có nghĩa là dung lượng danh định của ắc quy

Ví dụ: dung lượng danh định của 12V100Ah là 100AH, 0.1C (A) = 0.1x100=10A. Điện áp nạp: bình 12V sẽ là 2.25x6=13.50V, bình 6V sẽ là 2.25x3=6.75V.

II. PHÓNG XẢ BÌNH ẮC QUY VÀ GIỚI HẠN ĐIỆN ÁP

1) Căn cứ xác định giới hạn điện áp ngắt của ắc quy

  • Qui định về giới hạn điện áp ngắt căn cứ theo biểu sau đây :

Dòng phóng (A)

Giới hạn điện áp ngắt

(V/cell)

Dòng phóng (A)

Giới hạn điện áp ngắt

(V/cell)

< 0.1C10

1.80

0.5 - 0.7 C10

1.65

0.1 - 0.2 C10

1.75

0.7 - 3.0 C10

1.50

0.2 - 0.5 C10

1.70

> 3.0 C10

1.30

Chú ý: Không sử dụng ắc quy thấp hơn tiêu chuẩn trên.

Nạp sạc lại cho ắc quy trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng. Nghiêm cấm sử dụng tiếp khi chưa tiến hành nạp sạc lại cho ắc quy. Ắc quy chỉ sử dụng được khi dung lượng nạp sạc đạt trên 80% .

2) Kiểm tra dung lượng bằng phương pháp phóng

Thực hiện kiểm tra định kỳ dung lượng của ắc quy theo các cách sau đây

Phương pháp kiểm tra off-line

+ Tổ Ắc quy sau khi sạc đầy sẽ tháo rời khỏi hệ thống, sau 1 giờ ta kiểm tra ắc quy bằng cách đấu nối với tải giả để tiến hành phóng xả liên tục trong 10 giờ ở môi trường nhiệt độ 25 ± 50C.

+ Trước khi phóng xả ắc quy, ta đo kiểm và ghi chú lại điện áp bình, nhiệt độ môi trường, thời gian .

+ Trong quá trình phóng xả cần tiến hành kiểm tra và ghi chú lại thường xuyên điện áp, dòng phóng và nhiệt độ môi trường. Qui định cách 1h tiến hành kiểm tra một lần và đảm bảo rằng mức dao động của dòng phóng trong suốt quá trình phóng xả không vượt quá 1% so với tiêu chuẩn đang phóng.

+ Giai đoạn cuối phóng xả cần tiền hành kiểm tra thường xuyên hơn để xác định chính xác thời gian phóng của ắc quy khi điện áp gần đạt mức điện áp ngắt.

+ Dung lượng của bình sẽ bằng dòng phóng x thời gian phóng. Nếu ắc quy tính theo chế độ phóng xả 10h mà nhiệt độ môi trường không là 250C thì dung lượng Ce được tính theo công thức sau đây:

Ce = Cr/(1+K(t-250C))           (A)

‘t : nhiệt độ mội trường phóng xả

K : hệ số nhiệt độ (hệ số chế độ phóng 10H thì K=0.006/0C, hệ số chế độ phóng 3H thì K=0.008/0C, hệ số chế độ phóng 1H thì K=0.01/0C)

+ Sau khi phóng xả ắc quy xong thì phải tiến hành nạp sạc lại, tỉ lệ dung lượng nạp vào phải đạt 110- 120% dung lượng.

Phương pháp kiểm tra ắc quy on-line :

+ Điều chỉnh giới hạn điện áp cut-off cho hệ thống sạc điện on-line (VD : 46V), ta sẽ cho ắc quy phóng trực tiếp. Sau đó, tiến hành đo kiểm và tìm bình nào có điện áp thấp nhất , dung lượng thấp nhất làm

 

mẫu sản phẩm để tiến hành kiểm tra.

+ Thiết lập cho hệ thống tiến hành nạp sạc lại cho ắc quy , sau khi sạc đầy ắc quy cần để sau 1h rồi mới tiến hành kiểm tra.

+ Lấy sản phẩm có dung lượng thấp nhất làm chuẩn kiểm tra chỉ số phóng điện ở chế độ 10h. Trước khi phóng điện, ta phải đo kiểm và ghi chép lại số liệu về điện áp, nhiệt độ môi trường, thời gian. Trong quá trình phóng xả, ta cũng tiến hành kiểm tra và ghi chép lại sau mỗi giờ. Khi phóng xả gần đến điện áp kết thúc, ta phải kiểm tra thường xuyên hơn để xác định được thời gian phóng xả chính xác khi đạt giới hạn điện áp kết thúc.

+ Dung lượng của bình sẽ bằng (dòng phóng x thời gian phóng). Nếu ắc quy tính theo chế độ phóng xả 10h mà nhiệt độ môi trường không là 250C thì dung lượng Ce được tính theo công thức (A) phía trên .

+ Sau khi kết thúc phóng xả , ta sử dụng hệ thống sạc điện để tiến hành sạc bổ sung cho ắc quy.

+ Dựa vào phần ghi chép kết quả kiểm tra , ta vẽ được sơ đồ phóng điện của ắc quy.

Ghi Chú :

+ Đối với tổ ắc quy dùng cho hệ thống UPS, khuyến cáo không nên dùng phương pháp kiểm tra off- line.

+ Đối với hệ thống on-line , nếu UPS có chức năng tự động chuyển lưu dòng phóng nạp thì ta bật sang chế độ phóng điện để tiến hành kiểm tra . Còn đối với UPS không có chức năng tự động chuyển lưu thì nên tạm ngưng đấu nối thiết bị sạc điện rồi tiến hành phóng điện .

Những điều cần lưu ý:

+ Các phương pháp kiểm tra trên là công việc bảo dưỡng thường niên nên trước khi tiến hành thì phải kiểm tra thông tin cắt điện của điện lưới, chuẩn bị đầy đủ máy phát điện để đảm bảo việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

+ Trước khi tiến hành việc kiểm tra dung lượng, ta nên chuẩn bị các máy đo đa năng, nội trở, nhiệt độ để tiến hành đo kiểm ắc quy.

+ Để đạt được kết quả kiểm tra chính xác, ta nên sử dụng các máy đo và tải giả chuyên dụng khi kiểm

tra.

3) Phương pháp đánh giá ắc quy suy giảm dung lượng

+ Điện áp đo được của ắc quy có tình trạng suy giảm dung lượng đều có giá trị thấp trong quá trình phóng xả. Nếu liên tục phóng nạp tuần hoàn mà điện áp của ắc quy chênh lệch 5% so với tiêu chuẩn chung thì xem như ắc quy đó đã bị suy giảm dung lượng . Khi phát hiện ắc quy suy giảm dung lượng trong cùng một tổ thì ta phải tiến hành nạp lại cả tổ ắc quy đó theo chế độ nạp thúc. Sau khi nạp lại, cho tiến hành phóng xả và đo kiểm lại các chỉ số. Nếu sản phẩm vẫn cho chỉ số thấp thì ta cần thay thế ắc quy lỗi đó.

Đón xem kỳ tiếp: Các phương pháp nạp điện cho ắc quy a xít chì của Vision

---

#acquyluutru #acquyluutrudienmattroi #acquyluutrudien #acquyluutruac #acquyluutruvision #acquyluutruvisionbaonhieu #acquyluutruvisionbaonhieuw #acquyluutruvisioncu #acquyluutruvisiondien #acquyluutruvisiondiennangluongmattroi #acquyluutruvisionnangluongmattroi #acquyluutruvision12v #pinlithium #pinlithium12v100ah #pinlithiumion #pinlithium12v50ah #pinlithium12v #pinlithiumlagi #pinlithium12v100ahgiabaonhieu #pinlithium12v30ah #pinlithiumpolymer #pinlithium18650 #pinlithium48v100ah

Hướng dẫn thiết kế hệ thống ắc quy Vision và sử dụng sao cho hợp lý

Để thiết kế hệ thống cho dòng ắc quy a xít chì của Vision có thể nói đơn giản, cũng có thể nói là phức tạp. Tuy nhiên khi thiết kế và vận hành hệ thống lưu trữ cần tuân thủ một số yêu cầu bắt buộc như bài viết dưới đây.

Bài cùng chuyên mục

Sản phẩm được quan tâm

Ắc quy AGM kín khí Vision 12V, 100Ah 6FM100E-X

Mã SP: 6FM100E-X
Giá bán: 3.415.500 đ | 3.450.000 đ Giảm: 1 %

Ắc quy lưu trữ solar dòng xả sâu 12V, 200Ah 6FM200D-X

Mã SP: 6FM200D-X
Giá bán: 8.309.126 đ | 8.478.700 đ Giảm: 2 %

Ắc quy AGM kín khí Vision 12V, 200Ah 6FM200SE-X

Mã SP: 6FM200SE-X
Giá bán: 6.425.100 đ | 6.490.000 đ Giảm: 1 %

Ắc quy lưu trữ solar dòng xả sâu 12V, 100Ah 6FM100D-X

Mã SP: 6FM100D-X
Giá bán: 4.219.880 đ | 4.306.000 đ Giảm: 2 %

Pin Lithium viễn thông Vision 48V, 100Ah V-LFP48100, ắc quy lithium viễn thông

Mã SP: V-LFP48100
Giá bán: 25.730.100 đ | 25.990.000 đ Giảm: 1 %

Ắc quy Vision 12V, 5Ah CP1250 dùng cho UPS, loa kéo, cửa cuốn, thang máy

Mã SP: CP1250
Giá bán: 286.110 đ | 289.000 đ Giảm: 1 %
Gọi ngay
Nhắn tin qua Facebook
Nhắn tin qua Zalo
Xem địa chỉ doanh nghiệp