Pin Lithium hệ thống UPS

TVG cung cấp các loại pin lưu trữ cho hệ thống điện năng cho các hệ thống UPS từ nhở cho các thiết bị đến rất lớn cho các trung tâm dữ liệu Data center.

Pin Lithium cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp cao high voltage UPS)

Dòng pin Lithium NC series cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp trung bình

Pin Lithium cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp trung bình (medium voltage UPS)

Dòng pin Lithium NC series cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp trung bình

Pin Lithium cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp thấp (low voltage UPS)

Dòng pin Lithium SC series cho lưu trữ hệ thống UPS điện áp thấp

Pin Lithium cho tất cả các hệ thống lưu trữ UPS

TVG cung cấp các loại pin lưu trữ cho hệ thống điện năng cho các hệ thống UPS từ nhở cho các thiết bị đến rất lớn cho các trung tâm dữ liệu Data center. Pin Lithium lưu trữ cho UPS được chia theo điện áp hệ thống UPS gồm 3 loại chính:

  • Cho hệ thống UPS điện áp thấp và công suất thấp từ 1-20kW
  • Cho hệ thống UPS điện áp trung bình và công suất trung bình từ 10 – 60kW
  • Cho hệ thống UPS điện áp cao và công suất cao từ 60kW trở lên, chủ yếu phục vụ cho các data center.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOM

Gọi ngay
Nhắn tin qua Facebook
Nhắn tin qua Zalo
Xem địa chỉ doanh nghiệp